Garantiordning

Kunderne er dækket i tilfælde af konkurs i henhold til Garantiordningens regler.

Alpha Insurance A/S er tilsluttet garantiordningen for skadesforsikringsselskaber, der dækker kundens krav i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs. Nærmere information findes på Garantifondens hjemmeside: www.skadesgarantifonden.dk

 

Alpha Group · Harbour House, Sundkrogsgade 21, DK-2100 Copenhagen, Denmark · Tel +45 7025 2595 · info@alphagroup.dk