Opdatering den 12. juni 2018 til alle forsikringstagere og skadelidte i Danmark

 Den 12. juni 2018 påbegyndte konkursboet udsendelsen af informationsskrivelser til alle forsikringstagere og skadelidte i Alpha Insurance A/S under konkurs i Danmark. Skrivelsen vedrører ikke til arbejdsskadesforsikringsaftaler.

Skrivelsen indeholder information omkring ophør, dækning fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, frister og procedure for anmeldelse af skader til Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og konkursboet, samt procedure for anmeldelse af nye skader.

Kurator har anmodet agenter og skadesbehandlere i Danmark om at videreformidle skrivelsen på vegne af kurator. Skrivelsen er udarbejdet på dansk.

 Her finder du informationsskrivelsen på dansk og engelsk.

Meddelelse nr. 1 til danske forsikringstagere_skadelidte – ikke arbejdss…

Vedrørende arbejdsskadeforsikringer (Danmark)

Information to policyholders and claimants no. 1

 

Specifik information vedrørende lønsikring
Lønsikring tegnes af forbrugere for at imødegå risikoen for at blive arbejdsløs. Da der er tale om en forbrugerforsikring, er lønsikring omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber.

Specifik information vedrørende flådeforsikringer

Flådeforsikringer er en police tegnet af et leasingfirma eller en erhvervsvirksomhed, som har biler, som benyttes af medarbejdere eller andre lignende konstruktioner, hvor forbrugeren ikke selv er forsikringstager eller ejer af bilen. Der er således tale om erhvervsforsikring. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaberdækker derfor ikke flådeforsikringer. Dog dækker Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber skader på tredjepart.

 Specifik information vedrørende forsikringsprodukter solgt sammen med IT-udstyr til medarbejdere i virksomheder gennem bruttolønsordninger
Forsikringsprodukter solgt sammen med IT-udstyr til medarbejdere i virksomheder gennem bruttolønsordninger er tegnet af en erhvervsvirksomhed, hvor forbrugeren ikke selv er forsikringstager. Der er således tale om en erhvervsforsikring. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker derfor ikke forsikringsprodukter solgt sammen med IT-udstyr til medarbejdere i virksomheder gennem bruttolønsordninger.

Specifik information vedrørende bruttolønsordning via AON

More information click here >: Information fra AON til forsikrede via bruttolønsordning


Skadesbehandler information:

Skader: Motorskade

Skadesbehandler: CCN ( Claims Corporation Network)

Mail: Danmark@claimscorpnetwork.com

Telefon: +4533380005

 

Skader: Arbejdsskade

Skadesbehandler: Cunningham Lindsey Leif Hansen

Arbejdsskade i 2018

Mail: Arbejdsskadeteamet@cllh.dk

Telefon: +4544452700

 

 

Alpha Group · Harbour House, Sundkrogsgade 21, DK-2100 Copenhagen, Denmark · Tel +45 7025 2595 · info@alphagroup.dk