Kunderne er dækket  i henhold til Garantiordningens regler

Alpha Insurance A/S er tilsluttet Garantiordningen for Skadesforsikringsselskaber (Fonden), der dækker kundernes krav som følge af, at Alpha Insurance A/S den 8. maj 2018 blev taget under konkursbehandling.

Fonden giver mulighed for dækning af erstatningskrav, der er udækkede som følge af et skadesforsikringsselskabs konkurs, til følgende:

  1. Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer),
  2. Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer,
  3. Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer,
  4. Kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer, samt
  5. Bygningsbrandskader på alle typer af ejendomme.

For yderligere oplysning om, hvilke skader der er omfattet af Garantifonden for Skadesforsikring, herunder også spørgsmål om præmie, henvises til Garantifonden for Skadesforsikring på www.skadesgarantifonden.dk.

Erstatningskrav, der ønskes dækket af Fonden, skal anmeldes til Fonden snarest muligt og senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse ( 8. november). Erstatningskrav, som er anmeldt inden konkursdekretets afsigelse, anses for anmeldt til Fonden. Der skal derfor ikke ske anmeldelse direkte overfor kurator af krav, der anmeldes til Fonden, eller allerede kan anses for anmeldt til Fonden.

Anmeldelse af erstatningskrav, der ikke dækkes af Fonden skal anmeldes direkte til kurator, advokat Boris Frederiksen på e-mailadressen alpha@kammeradvokaten.dk.

Anmeldelser direkte overfor kurator skal bære overskriften ”Anmeldelse af fordring”.

Til din anmeldelse skal du vedlægge dokumentation for dit krav, samt oplysninger om følgende:

  1. Kravets art og størrelse
  2. Datoen for dit kravs opståen
  3. Oplysninger samt dokumentation om eventuelle særlige rettigheder, herunder separatiststilling eller anden fortrinsret
  4. Oplysninger om, hvilke formuegenstande den eventuelle sikkerhed omfatter.

Du vil snarest efter modtagelsen af din anmeldelse modtage en bekræftelse herpå.