Forsikringstagere og skadelidte i Danmark

Alle forsikringer i Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) ophørte efter udløbet af den 11. august 2018, jf. forsikringsaftalelovens § 26, stk. 1. Dette medfører, at forsikringsbegivenheder indtrådt efter den 11. august 2018 ikke vil være omfattet af forsikringspolicen. De respektive skadesbehandlere er instrueret i, hvordan de forskellige skader skal behandles.

Det bemærkes, at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber kun yder dækning til visse skader i en begrænset periode. For yderligere information gå til ”The Danish Guarantee Fund ”.

De respektive skadesbehandlere vil rapportere godkendte skader til konkursboet eller Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber (hvis nogen dækning).

For god ordens skyld bemærkes, at betaling af skader fra konkursboet skal afvente kurators fordringsprøvelse, hvilket først forventes at finde sted om flere år. Der kan ikke forventes fuld kompensation fra konkursboet.

Hvis De har nogen spørgsmål til en konkret skade, kontakt venligst den relevante skadesbehandler.

Det bemærkes, at krav mod konkursboet som udgangspunkt forældes 3 år efter kravets stiftelse i henhold til den danske forældelseslov.


Informationskrivelser

Meddelse nr. 1. til danske forsikringstagere og skadelidte

Meddelse nr. 1. angående arbejdsskadeforsikringer


Specifik information til de forskellige forsikringsprodukter

  1. Information vedrørende dansk motorforsikring
  2. Specifik information vedrørende lønsikring
  3. Specifik information vedrørende flådeforsikringer
  4. Specifik information vedrørende forsikringsprodukter solgt samen med IT-udstyr til medarbejdere i virksomheder gennem bruttolønsordninger
  5. Specifik information vedrørende forsikringer hos Aon via bruttolønsordning
  6. Specifik information vedrørende arbejdsskade

Skadebehandlerinformation

Motorskade

Skadebehandler: CCN ( Claims Corporation Network)

Mail: Danmark@claimscorpnetwork.com

Telefon: +4533380005

 

Arbejdsskade

Skadebehandler: Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber v/Sedgwick Leif Hansen A/S

Mail: garantifonden@slhdk.dk

Telefon: +45 44 45 27 00