Forsikringstagere og skadelidte i Danmark

Den 12. juni 2018 påbegyndte konkursboet udsendelsen af informationsskrivelser til alle forsikringstagere og skadelidte i Alpha Insurance A/S under konkurs i Danmark. Skrivelsen vedrører ikke til arbejdsskadesforsikringsaftaler. AES har overtaget arbejdsskader. For mere information > Klik her

Skrivelsen indeholder information omkring ophør, dækning fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, frister og procedure for anmeldelse af skader til Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og konkursboet, samt procedure for anmeldelse af nye skader.

Kurator har anmodet agenter og skadesbehandlere i Danmark om at videreformidle skrivelsen på vegne af kurator. Skrivelsen er udarbejdet på dansk.

Her finder du informationsskrivelsen på dansk og engelsk:

Meddelse nr. 1. til danske forsikringstagere og skadelidte

Meddelse nr. 1. angående arbejdsskadeforsikringer

 


Specifik information til de forskellige forsikringsprodukter

 

Specifik information vedrørende lønsikring

> Klik her

Specifik information vedrørende flådeforsikringer

> Klik her

Specifik information vedrørende forsikringsprodukter solgt samen med IT-udstyr til medarbejdere i virksomheder gennem bruttolønsordninger

> Klik her

Specifik information vedrørende forsikringer hos Aon via bruttolønsordning 

> Klik her

Specifik information vedrørende arbejdsskade

> Klik her


Skadebehandler information

 

Motorskade

Skadebehandler: CCN ( Claims Corporation Network)

Mail: Danmark@claimscorpnetwork.com

Telefon: +4533380005

 

Arbejdsskade

Skadebehandler: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Mail: Aes@aes.dk

Telefon: +4572206000

 

 


Læs mere om Garantiordningen > Klik her

Læs mere om returpræmie her > Klik her