Specifik information vedrørende lønsikring – flådesikring – bruttolønsordninger

1. Specifik information vedrørende lønsikring

Lønsikring tegnes af forbrugere for at imødegå risikoen for at blive arbejdsløs. Da der er tale om en forbrugerforsikring, er lønsikring omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber.

2. Specifik information vedrørende flådeforsikringer

Flådeforsikringer er en police tegnet af et leasingfirma eller en erhvervsvirksomhed, som har biler, som benyttes af medarbejdere eller andre lignende konstruktioner, hvor forbrugeren ikke selv er forsikringstager eller ejer af bilen. Der er således tale om erhvervsforsikring. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaberdækker derfor ikke flådeforsikringer. Dog dækker Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber skader på tredjepart.

3.  Specifik information vedrørende forsikringsprodukter solgt samen med IT-udstyr til medarbejdere i virksomheder gennem bruttolønsordninger

Forsikringsprodukter solgt sammen med IT-udstyr til medarbejdere i virksomheder gennem bruttolønsordninger er tegnet af en erhvervsvirksomhed, hvor forbrugeren ikke selv er forsikringstager. Der er således tale om en erhvervsforsikring. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker derfor ikke forsikringsprodukter solgt sammen med IT-udstyr til medarbejdere i virksomheder gennem bruttolønsordninger.